Donatiemeter

TOTAAL 2019: € 183.500

€ 145.000

€ 38.500

Hartelijk dank aan onze donateurs, kerken, bedrijven, fondsen en de gemeente Gorinchem voor hun bijdrage aan het werk onder kwetsbare jongeren. We hopen dit jaar nog meer middelen te werven, zodat we de relaties met jongeren kunnen blijven onderhouden.

PROJECTEN 2019

The Mall Centrum: € 33.000

€ 33.000

Wekelijks zijn jongeren op donderdagmiddag en vrijdagavond welkom voor een potje Fifa, om te poolen, andere jongeren te ontmoeten en om hun verhaal te delen.

The Mall Gildenwijk: € 13.000

€ 13.000

Elke woensdagmiddag zijn jongeren welkom voor een potje Fifa, om spelletjes te spelen, andere jongeren te ontmoeten en hun verhaal te delen.

The Mall Haarwijk: € 13.000

€ 7.200

€ 5.800

Elke donderdagmiddag zijn jongeren welkom in The Mall Haarwijk. Ze kunnen spelletjes doen, Fifa spelen, met de vrijwilligers in de keuken aan de slag of met de jongerenwerker praten over wat hen bezig houdt.

MeidenMall West: € 9.750

€ 9.750

Op vrijdagmiddag kunnen meiden in de MeidenMall terecht voor creatieve activiteiten en om met elkaar aan de slag te gaan rondom thema's als zelfbeeld, social media, vriendschappen en familie.

MeidenMall Lingewijk: € 9.750

€ 9.750

Op woensdagmiddag kunnen meiden in de MeidenMall terecht voor creatieve activiteiten en om met elkaar aan de slag te gaan rondom thema's als zelfbeeld, social media, vriendschappen en familie.

Coaching: € 30.000

€ 14.000

€ 16.000

Jongeren kunnen bij ons terecht voor coaching. Dat kan op allerlei gebied. Sommige jongeren lopen vast op school, vinden solliciteren lastig, hebben problemen thuis of willen graag stoppen met drugsgebruik, maar weten niet hoe. We trekken graag langdurig met ze op om hen hierin te ondersteunen.

Voetbalteam: € 13.000

€ 4.500

€ 8.500

Het zaalvoetbalteam is voor ons een middel om met jongeren aan de slag te gaan met vaardigheden als samenwerken, omgaan met tegenslag, communiceren, afspraken nakomen, luisteren en doorzetten.

Straatwerk: € 25.000

€ 16.800

€ 8.200

We zoeken jongeren op, daar waar ze zijn, om te luisteren naar hun verhalen en vragen. Daarnaast organiseren we projecten zoals Heroes of Cruyff.

Social Media: € 25.000

€ 25.000,-

Namens de gemeente Gorinchem voeren we het project Studio Social Media uit. Op de gebieden school, thuis, meiden en studio hebben we activiteiten om aandacht te geven aan de risico's van social media, maar ook juist de kansen van social media te belichten.

Documentaire 'De stem van jongeren': € 12.000

€ 12.000

In de studio werken we met jongeren aan een documentaire die het leven van jongeren in beeld brengt. De succesmomenten, maar ook de harde kant van het leven, waar veel jongeren mee te maken krijgen.

TOTAAL 2020: € 179.000

€ 38.000

€ 141.000

The Mall Jongerenwerk trekt langdurig met jongeren op. Daarom kunnen we ook in 2020 en verder uw bijdrage goed gebruiken. Wilt u ons steunen met een eenmalige of structurele gift, ga dan naar www.themallgorinchem.nl/steun-ons. Hartelijk dank voor uw bijdrage!