Steun ons

Doel van de organisatie
The Mall richt zich op de kwetsbare jongeren. Gedreven door Gods liefde, zoeken we jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. The Mall werkt preventief en heeft verbinding met wijk- en zorgnetwerken, waardoor deze jongeren de benodigde aandacht kunnen krijgen. The Mall stimuleert jongeren om met eigen initiatieven te komen en benut de kracht van de samenleving door de inzet van vrijwilligers, zowel in het jongerenwerk zelf als in de ondersteuning ervan.

Ja, ik investeer in de jongeren van Gorinchem