Straatwerk

We zijn wekelijks in alle wijken van Gorinchem op straat aanwezig. Jongeren worden opgezocht daar waar ze zijn, op straat, in de wijk, op school en online. We leggen contacten met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners.

We koppelen onze jongerenwerkers aan vaste wijken. Hierdoor hebben we vaste gezichten in de wijk. Tegelijkertijd komen jongerenwerkers met enige regelmaat bij elkaar in de wijk, om zo de continuïteit te waarborgen.

Neem gerust contact op met de jongerenwerker van uw wijk als u zich zorgen maakt over (een groep) jongeren.